เกี่ยวกับเรา

สีผึ้งสีโอษฐ์ใส เย็นฉ่ำ นักนา
กำไรน้อยผสานเข้า ส่งสู่สากลฯ

“คำ” หมายถึง ทองคำ, ลักษณะนามบอกจําพวกการกิน
“น่อย” เป็นภาษาถิ่นมากจากคำว่า “น้อย” หมายถึงไม่มาก, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่ไม่สําคัญ, เกี่ยวกับความรู้สึกเป็นไปในทางน่ารักน่าเอ็นดู

“คำน่อย” ชื่อนี้มีนัยยะและความหมาย ..
นัยยะแรกหมายถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าที่เกือบเลือนหายไปจากสังคมไทยที่เราได้นำกลับมาให้เป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่ง
นัยะที่สองเป็นนัยยะของกิริยาการใช้สีผึ้งโบราณคำน่อยที่น่าเอ็นดู ใช้เพียงเล็กน้อย
ให้กิน”คำน้อย” อย่ากินเหมือนชูชก เป็นอีกนัยยะที่เรายึดมั่นเป็นหลักในการทำธุรกิจเราจะตามรอย”เศรษฐกิจพอเพียง” ทำธุรกิจบนพื้นฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาท ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ไฝ่รู่ไฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการประกอบธุรกิจ

สีผึ้งไทยเป็นภูมิปัญญาไทยเป็นมรดกทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้สืบทอดภูมิปัญญาไทยที่เกือบจะหายไปนี้ให้กลับมา เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาอันเก่าแก่และทรงคุณค่านี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามจันทร์นินทร์  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ "คำน่อย"  โดยเราเน้นเรื่องการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ "สีผึ้ง" ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาแต่โบราณ โดยยังยึดถือหลักการในการผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อให้รักษาคุณสมบัติข้อดีของความเป็นสีผึ้งให้คงอยู่ และนำองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบรับกับความต้องการในปัจจุบัน  

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย 

A.สีผึ้งภายใต้แบรนด์คำน่อย  ซึ่งจะมีสินค้าต่างๆ โดยแบ่งออกได้ดังนี้  

1.สีผึ้งตำรับดั้งเดิม (ไม่ออกสี) ได้แก่ สีผึ้งเนื้อทอง , สีผึ้งชมพูนุท , สีผึ้งกะทิ , นวดกะทิ

2.สีผึ้งต่อยอด (ออกสี) ได้แก่ สีผึ้งแดงดาหลา , สีผึ้งดาบุหรง , สีผึ้งอองตอง , สีผึ้งกำปอ , สีผึ้งพอวา , สีผึ้งยอแดง , สีผึ้งแสงฝาง , สีผึ้งหมากสุก

B.ให้บริการรับผลิต OEM ผลิตภัณฑ์สีผึ้งตามมาตรฐาน อย. (ศึกษาเงื่อนไขกดอ่านที่นี่)

 

 


  • Copyrigh Policy เราให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ภาพ บทความ วิดีโอ ที่ปรากฏในเวปไซด์ Officecial Fanpage นี้เป็นสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นภาพ บทความ วิดีโอที่ปรากฏในเวปไซด...