ส่วนผสมของเนื้อสีผึ้งที่่ทำให้สีผึ้งมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากลิปสีทั่วไป
สีเกรดA สำหรับทำลิป
สีผึ้งคำน่อยสูตรบำรุงปาก ทาแล้วไม่ออกสี แก้อาการปากแห้ง ปากแตก ปากดำ
สีผึ้งแดงดาหลา สีผึ้งดาบุหรง สีแดงและสีส้มโทนระเรื่อ
สีโทนนู้ดจากสีผึ้งคำน่อย
สีผึ้งเนื้อทองขนาด 6 กรัม
สีผึ้งชมพูนุท ขนาด 6 กรัม
สีผึ้งแดงดาหลา ขนาด 6 กรัม
สีผึ้งดาบุหรง ขนาด 6 กรัม
สีผึ้งอองตอง กำปอ พอวา
ยอแดง แสงฝาง หมากสุก ขนาด3.5กรัม
ชูการพลัมสครับ
สีผึ้งกะทิ ขนาด 6 กรัม

ปัญหาคนปากแห้ง